korektury

Pokud vám záleží na kvalitním textovém a jazykovém projevu, nabízím provedení korektur, jazykových a stylistických úprav textů z nejrůznějších oblastí - smluv, návodů k obsluze, životopisů, úředních a právních dokumentů atd. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o obsahu dokumentů, které mi pro tento účel budou svěřeny.