slovenština / čeština
 

Nabízím překladatelské a tlumočnické služby v jazyce slovenském a českém.
Mým mateřským jazykem je slovenština a již několik let žiji v České republice. V překladatelské činnosti mám dlouholetou praxi.

Rozhodnutím Krajského soudu v Brně pod č.j. Spr. 319/2002 jsem byla jmenována soudní tlumočnicí pro jazyk slovenský.

Pro podrobnější informace klikněte prosím na nabídku vpravo.česky | slovensky