slovenčina / čeština
 

Ponúkam prekladateľské a tlmočnícke služby v českom a slovenskom jazyku. Mojím materinským jazykom je slovenčina a už niekoľko rokov žijem trvalo v Českej republike. Mám dlhoročné skúsenosti v prekladateľskej činnosti.

Rozhodnutím Krajského súdu v Brne pod č.j. Spr. 319/2002 som bola menovaná súdnou tlmočníčkou pre jazyk slovenský.

Pre ďalšie informácie kliknite prosím na ponuku vpravo.česky | slovensky